Skapa en team-anda under resan

Ur en intressant artikel började man med inledningen:

De flesta tycker att det är roligt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Men en grupp och ett team är inte samma sak. Ett team har en gemensam uppgift. Teamet ska vara ett medel för att nå uppsatta mål, inte ett mål i sig. Och teamandan uppstår inte av sig själv.

Frågar man olika företag vad man menar med att man jobbar med team inom verksamheten, och per dem definiera vad ett team egentligen är, är sannolikheten stor för att man får lika många varierande förslag som antalet företag man frågar.  Oavsett hur man själv ser på det hela att lyckas skapa fungerande team inom sitt företag så är det något man kommer att få arbeta för att skapa. Det gäller att skapa både större event då man åker iväg på en resa tillsammans såväl som att ha övningar och de verktyg som behövs under det vardagliga arbetet. Ett exempel är alltså att som företag både prova Teambuilding i Stockholm och ge personalen de nödvändiga redskapen som behövs för att kunna arbeta tillsammans i team under de vanliga arbetsdagarna ute på kontoret och arbetsplatsen.

Resa till Stockholm

Att resa till Stockholm med företaget kan lätt ordnas till att bli både en resa för att stärka gruppen och deras förmåga att arbeta mot samma mål, som att uppleva staden och ha det trevligt tillsammans under lättsamma former. När man är i staden är det lätt att både boka in kulturella evenemang som passar gruppen, goda måltider och mer utbildande element som kommer att kunna användas när man väl är tillbaka på arbetsplatsen.